มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

วันที่ : 2012-04-24

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่  และกรมควบคุมโรค ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพกับ Asia-Pacific Alliance for the Control of Influenza (APACI) Ltd   จัดงาน  ASIA PACIFIC Influenza summit ที่โรงแรม Siam Kempinksi กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสนับสนุนนโยบายการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (รายละเอียดตามกำหนดการแนบ 1.AV Program ////  2. 1st_Asian Influenza Summit)


มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ 630 ซอย อาคารสงเคราะห์ (ซอย 23) ถ. นวมินทร์ แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กทม.