มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

   Why the World Health Organisation responded so differently to Zika and Ebola2016-04-05
   Bird ‘Flu Outbreak Infects Almost A Million Turkeys2015-04-10
   Highly infectious bird flu virus detected in northern India2015-03-19
   Ebola Cases Increase in Guinea2015-03-19
   การศึกษาแยกเชื้อไข้หวัดใหญ่จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2516 - 25192009-08-24
   สายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่พื้นเมืองที่แยกได้ในปี 2541-25422009-08-24
   ไข้หวัดใหญ่2009-08-24
   ไข้หวัดใหญ่ของสัตว์ปีกหรือไข้หวัดใหญ่นก2009-08-24
   สายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่แยกได้ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชน ระหว่าง พ.ศ. 25392009-08-24
   การแยกเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531-25382009-08-24
   การเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526-25362009-08-24
   Influenza Surveillance in the Pacific Basin Seasonality of Virus Occurrence_ A Preliminary Rep2009-08-24
   Influenza Surveillance at Siriraj Hospital 1979-19832009-08-24
   Isolation of Influenza Viruses in Thailand during June-August, 19842009-08-24
   Analysis of Influenza Viruses Isolated in Thailand, June - August 19812009-08-24
   Isolation of Influenza Viruses in Thailand during June - August 19812009-08-24
   Isolation and Serological Characterization of Influenza A Virus from a Pig in Thailan2009-08-24
   Outbreak of the H1N1 Influenza in Thailand 19782009-08-24
   Epidemic Influenza in a Hill Tribe of Northwest Thailand2009-08-24
   Influenza Virus Isolation Thailand 19722009-08-24
รายการข้อมูล  [ Page: 1/2 ]

[1] 2 Next Last