มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

   ภาพกิจกรรม "การอบรม การเตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ที่เป็นปัญหาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว ชั้น 2 โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง"2017-02-27
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ในประเทศไทย วันที่ 24-25 กรกฏาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค จ.สกลนคร2014-08-04
   ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ในประเทศไทย วันที่3-4 กค. 2557 ณ ห้องทับทิมสยาม4 โรงแรมสุนีย์แกรน จังหวัดอุบลราชธานี2014-08-04
   ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โดยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 30 เมษายน 25572014-05-06
   ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการการวินิจฉัย และรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2557โดยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด พิษณุโลกวันที่ 28 มีนาคม 25572014-05-06
   ประมวลภาพการประชุมเรื่องการดูแลรักษาโรคคอตีบไข้เลือดออกและวัณโรค โดยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 16 กรกฎาคม 25562014-04-23
   ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โดยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 4-5 เมษายน 25562014-04-23
   ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โดยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ โรงแรม ลีการ์เดนส์พลาซ่า จังหวัด สงขลา วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 25572014-04-23
   ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โดยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ โรงแรม สินเกียรติบุรี จังหวัด สตูล วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 25572014-04-22
   ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ปีงบประมาณ 2556 โดยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์2014-01-19
   สรุปการประชุมเชิงปฎิบัติการการรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ปีงบประมาณ 2556 โดย มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์2014-01-19
   สรุปกิจกรรมมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ 2554-25552014-01-19
   ประมวลภาพการจัดอบรมประจำปีงบประมาณ 2554-25552014-01-19
   มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ร่วมกับกรมการแพทย์ จัดประชุมเรื่องการดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมดอยตุง โรงแรมดุสิต ฯ จ.เชียงราย2012-11-29
   ประมวลภาพการจัดอบรมประจำปีงบประมาณ 25542012-09-05
   สรุปกิจกรรมมูลนิธิฯ ปี 25542012-09-05
รายการข้อมูล  [ Page: 1/1 ]

[1]