มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

มูลนิธิส่งเสิรมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

INFLUENZA FOUNDATION(THAILAND)

   การดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2553 วันที่ 7-8 ตุลาคม 25532010-12-07
   การดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2553 วันที่ 15-16 กรกฏาคม 25532010-12-07
   การดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2553 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม แกรนด์ฮีล รีสอร์ แอนด์สปา นครสวรรค์2010-12-07
   การดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2553 วันที่ 1-2 มิถุนาย 2553 ณ โรงแรม ลองบีช การ์เด้น2010-12-07
   การอบรมเรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ณ โรงแรม สีมาธานี นครราชสีมา2010-12-07
   สรุปการประชุม "โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น 1) ฯ ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. 52 ณ โรงแรมรอยัล พาราไดซ์ จ.ภูเก็ต2009-12-01
   สรุปการอบรมการอบรม เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข วันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ.2552 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร2009-09-29
   ภาพถ่ายการอบรม เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอ็ช1เอ็น1) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข วันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ.2552 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก2009-09-25
   สรุปการอบรม เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอ็ช1เอ็น1) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข วันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ.2552 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก2009-09-04
   Workshops for Clinicians on the Diagnosis, Treatment and Prevention of Human Seasonal Influenza August 14-15, 2008 Royal Mekong Nongkhai Hotel, Nongkhai2009-08-24
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ วันที่ 18-19 ธันวาคม 2551 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยา2009-08-24
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ วันที่ 25-26 กันยายน 2551 โรงแรมทวินโลตัส จ. นครศรีธรรมราช2009-08-24
   Agenda "Workshops for Thai Clinicians on the Diagnosis, Treatment and Prevention of Human Seasonal Influenza"September 13-14, 2007 Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand2009-08-24
   Agenda "Workshops for Thai Clinicians on the Diagnosis, Treatment and Prevention of Human Seasonal Influenza" August 21-22, 2007 Seminar room 4-6, Royal Golden Jubilee Building, The Medical Association of Thailand, Soi Soonvijai, Petchaburi Road, Bangkok2009-08-24
   Agendaการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจ ในการรับมือการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุมเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี รังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ2009-08-24
   Agenda การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมวิทยากรพี่เลี้ยงโครงการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจ ในการรับมือการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2550 และวันที่ 2-4 เมษายน 2550 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี2009-08-24
   สรุปการสัมมนาวิชาการ Influenza Inter-Pandemic Preparedness Plan Episode IV & V 6-7 กรกฏาคม 2549 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา จ.ชลบุรี 3-4 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สบา จ.เพชรบุรี2009-08-24
   Agenda การสัมมนาวิชาการ Influenza Inter-Pandemic Preparedness Plan Episode V วันที่ 3-4 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรม The Regent Cha-Am Beach Resort&Spa จังหวัดเพชรบุรี2009-08-24
   Agenda การสัมมนาวิชาการ Influenza Inter-Pandemic Preparedness Plan Episode IV วันที่ 6-7 กรกฎาคม2549 ณ โรงแรม Long Beach Garden Hotel & Spa พัทยา จังหวัดชลบุรี2009-08-24
   สรุปการสัมมนาวิชาการ Influenza Inter-Pandemic Preparedness Plan Episode III วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2549 ณ โรงแรม Phuket Grace Land จังหวัดภูเก็ต2009-08-24
รายการข้อมูล  [ Page: 1/2 ]

[1] 2 Next Last